แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศแบบดั้งเดิมโบราณมีเป็น 100 กว่าบท และแบบสมัยใหม่ที่มีการดัดแปลงให้เหมาะสมอีกหลายพันบทตามแต่ละประเทศ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป บทสวดบูชาพระพิฆเนศนั้นไม่สำคัญว่าจะสวดบทไหน หรือสวดกี่เที่ยว (สวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบก็ตามสะดวก) เพราะทุกบทสวดต่างมีความหมายที่เป็นการยกย่องพระพิฆเนศและเป็นการสื่อให้องค์พระพิฆเนศได้รับรู้ถึงความศรัทธาของเราที่มีต่อองค์ท่านนั่นเองค่ะ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดพระพิฆเนศ (คาถาบูชาพระพิฆเนศ)

โอม  ศรีคะเณศายะ นะ มะ
ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  เทวา
มาตา  ชากี  ปะระวะตี ปิตา มหาเทวะ
ละฑุวัน กาโกคะ  ละเค สันตะ กะเร เสวา
เอกทันตะ ทะยา  วันดะ  จาระ  ภุชา  ธารี
มาเถ  สินทูระ  เสเห มุเส กี อะสะ วารี
อันธะนะโก อางขะ เทตะโก กายา
พามณะ นะโก กุตรระ  เทตะ โกทินะ นิระ ธะนะ  มายา

โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ
โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ
โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ

(เสร็จแล้วจึงอธิษฐานขอพร)

บทสวดพระพิฆเนศแบบโบราณ 17 บท

1. โอม สุมุ ขายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพักตร์งดงามดั่งดวงจันทร์

2. โอม เอกทันตะ ยะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีงาข้างเดียว

3. โอม กาปิ ลายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีผิวกายสีแดง

4. โอม คัชกรัณ กายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีใบหูกว้างใหญ่

5. โอม ลัมโพ ทะรายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีท้องอันใหญ่โต

6. โอม วิกฏายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงประทานความผาสุข

7. โอม วิฆนะ รายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคทั้งปวง

8. โอม วินายะ กายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุด

9. โอม ธูมระ เกตะเว นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีกายดั่งเปลวไฟร้อนแรง

10. โอม คณาธยักษากะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งคณะบริวารแห่งพระศิวะเทพ

11. โอม ภาละ จันทรายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระขันทร์เสี้ยวเป็นมงกุฎ

12. โอม คชานะ นายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพักตร์เป็นช้าง

13. โอม วักระ ตุณ ดายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีงวงอันใหญ่โค้ง

14. โอม ศุรปะ กรณายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีใบหูอันกว้างใหญ่

15. โอม เหรัมภายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงอำนาจสูงสุด

16. โอม สกันทะ ปูรวชายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นน้องชายพระขัณฑกุมาร

17. โอม มหาคณะปัตเย นมัช
ขอน้อมบูชาต่อพระพิฆเณศผู้ยิ่งใหญ่

บทสวดขอพรพระพิฆเนศ 8 บท

1. โอม พูตายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

2. โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

3. โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

4. โอม ศุธิปริยายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

5. โอม ศริษายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

6. โอม สธิรายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

7. โอม สมาหิตายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

8. โอม สมุยายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

เมื่อเราสวดบทสวดบูชาพระพิฆเนศเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากล่าวบทลงท้ายว่า “โอม ศานติ…ศานติ…ศานติ” เพื่อขอความสันติให้บังเกิด ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น  การสวดบูชา

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*