แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดพระพิฆเนศ

บทสวดพระพิฆเนศ

ในสมัยโบราณบทสวดพระพิฆเนศแบบดั้งเดิมนั้นมีเป็นร้อยกว่าบทเลยนะคะ แต่ในปัจจุบันได้มีการดัดแปลงให้เหมาะสมตามแต่ละประเทศ ลัทธิ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างในประเทศไทยบทสวดพระพิฆเนศก็มีการประพันธ์ขึ้นมาใหม่อีกหลายบทที่ให้เราสามารถสวดคาถาบูชาได้ง่ายและมีความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ

และก่อนสวดบทสวดพระพิฆเนศชาวพุทธจะตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วค่อยสวดมนต์บูชาเทพทางพราหมณ์ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์จะเริ่มสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นอันดับแรกแล้วต่อด้วยการสวดบูชาเทพองค์อื่นๆที่นับถือเพิ่มเติมค่ะ และแต่ละบทสวดสามารถสวดบูชา 1 จบ หรือ 3 , 5 , 7 , 9 จบก็สามารถทำได้ค่ะ วันนี้เรามีบทสวดพระพิฆเนศมาฝากเพื่อนๆให้ได้นำไปสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในครอบครัวกันค่ะ

บทสวดพระพิฆเนศ

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ : http://ganpatibhaktidesk.blogspot.com/2013/07/lord-ganesha-desktop-wallpapers.html

บทสวดพระพิฆเนศ (คาถาบูชาพระพิฆเนศ)

โอม  ศรีคะเณศายะ นะ มะ
ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  เทวา
มาตา  ชากี  ปะระวะตี ปิตา มหาเทวะ
ละฑุวัน กาโกคะ  ละเค สันตะ กะเร เสวา
เอกทันตะ ทะยา  วันดะ  จาระ  ภุชา  ธารี
มาเถ  สินทูระ  เสเห มุเส กี อะสะ วารี
อันธะนะโก อางขะ เทตะโก กายา
พามณะ นะโก กุตรระ  เทตะ โกทินะ นิระ ธะนะ  มายา

โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ
โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ
โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ

(เสร็จแล้วจึงอธิษฐานขอพร)

บทสวดพระพิฆเนศของไทย (สวดทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคล)

โอม พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

บทสวดพระพิฆเนศแบบย่อ (สำหรับผู้เริ่มบูชาพระพระพิฆเนศ)

โอม ศรีคเณศายะ นมัช  
โอม ศรี มหาคณะปัตตะเย นมัช
โอม คัม คณะปัตตะเย นมัช
โอม ศรี วินายะกายะ นมัช

(สวด 9 จบ จากนั้นให้กล่าวคำอธิฐานขอพร)

บทสวดพระพิฆเนศแบบสั้น (บทสวดบูชาแบบสั้น เมื่อเดินผ่านตามเทวาลัย วัดต่างๆที่มีองค์พระพิฆเนศประดิษฐานอยู่)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ (ใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย)

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

บทสวดพระพิฆเนศแบบโบราณ 17 บท

1. โอม สุมุ ขายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพักตร์งดงามดั่งดวงจันทร์

2. โอม เอกทันตะ ยะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีงาข้างเดียว

3. โอม กาปิ ลายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีผิวกายสีแดง

4. โอม คัชกรัณ กายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีใบหูกว้างใหญ่

5. โอม ลัมโพ ทะรายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีท้องอันใหญ่โต

6. โอม วิกฏายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงประทานความผาสุข

7. โอม วิฆนะ รายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคทั้งปวง

8. โอม วินายะ กายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุด

9. โอม ธูมระ เกตะเว นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีกายดั่งเปลวไฟร้อนแรง

10. โอม คณาธยักษากะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งคณะบริวารแห่งพระศิวะเทพ

11. โอม ภาละ จันทรายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระขันทร์เสี้ยวเป็นมงกุฎ

12. โอม คชานะ นายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพักตร์เป็นช้าง

13. โอม วักระ ตุณ ดายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีงวงอันใหญ่โค้ง

14. โอม ศุรปะ กรณายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีใบหูอันกว้างใหญ่

15. โอม เหรัมภายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงอำนาจสูงสุด

16. โอม สกันทะ ปูรวชายะ นมัช
ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นน้องชายพระขัณฑกุมาร

17. โอม มหาคณะปัตเย นมัช
ขอน้อมบูชาต่อพระพิฆเณศผู้ยิ่งใหญ่

บทสวดขอพรพระพิฆเนศ 8 บท

1. โอม พูตายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

2. โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

3. โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

4. โอม ศุธิปริยายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

5. โอม ศริษายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

6. โอม สธิรายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

7. โอม สมาหิตายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

8. โอม สมุยายะ นะมะฮา
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

เมื่อเราสวดบทสวดบูชาพระพิฆเนศเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากล่าวบทลงท้ายว่า “โอม ศานติ…ศานติ…ศานติ” เพื่อขอความสันติให้บังเกิด ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น  การสวดบูชา

มหามนต์ 7 ประการ (สำหรับขอพรพระพิฆเนศ)

1.  โอม อุจจะฮัสตะ คณะปัตตะเย นะมะฮา (สวด 9 จบ)
สวดเมื่อต้องการทำลายความเห็นแก่ตัว ความเกลียดชัง จะทำลายศัตรูทั้งภายนอกและภายใน 

2.  โอม ฮริทรา คณะปัตตะเย นะมะฮา (สวด 108 จบ)
สวดเมื่อถูกอำนาจมืดหรือถูกอิทธิพลคุกคาม สามารถยับยั้งผู้ที่จะมาทำอันตรายหรือคิดร้ายได้

3.  โอม ศักติ คณะปัตตะเย นะมะฮา (สวด 9 จบ)
สวดเมื่อต้องการขจัดสิ่งเลวร้าย สิ่งอาถรรพณ์ เสนียดจัญไร หรือผู้ที่โดนคุณไสยมา

4.  โอม วิชัย คณะปัตตะเย นะมาฮา (สวด 8 จบ)
สวดเมื่อต้องการได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี สวดให้เขาเกิดความเมตตาอยากช่วยเหลือสนับสนุนเรา

5.  โอม ภักติ คณะปัตตะเย นะมะฮา (สวด 9 จบ)
สวดเมื่อต้องการให้กิจการก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง การค้าขายคล่องตัวดี

6.  โอม มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา (สวด 108 จบ)
สวดเมื่อต้องการกำจัดคุณไสย มนต์ดำ หรืออวิชาชั่วร้ายที่โดนรังควาญ

7.  โอม วรัท คณะปัตตะเย นะมะฮา (สวด 9 จบ)
สวดเมื่อต้องการให้มีตนเองมีเสน่ห์ สมหวังในความรัก เกิดความสุขแก่ครอบครัว

ขั้นตอนการบูชาองค์พระพิฆเนศ

ควรสวดเวลาที่เงียบสงัด เช่น เช้าตรู่ หรือ ก่อนนอน จะได้ไม่มีเสียงรบกวนจากผู้อื่น
1. นำเครื่องสังเวยทั้งหมด (น้ำสะอาด นมจืด ผลไม้ ขนมหวาน(ห้ามใช้ขนมที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์)) วางไว้หน้าเทวรูปพระพิฆเนศที่เราบูชา
2. ดอกไม้ ถ้าเป็นช่อหรือดอกเดียวให้วางไว้ด้านหน้า ถ้าร้อยเป็นพวงสามารถนำไปคล้องที่พระกรหรือศาสตราวุธของเทวรูปได้ (ดอกไม้ที่ดีที่สุด คือ ดอกบัว)
3. จุดกำยาน ธูป ประทีป เทียน
4. พนมมือให้มือแบนราบติดกันนะ ไม่ใช่แบบดอกบัวตูม แล้วตั้งจิตให้สงบนิ่ง
5. เมื่อจิตสงบนิ่งดีแล้ว เริ่มสวดบูชา การสวดมนต์นั้นเราสามารถใช้บทสวดใดก็ได้เพียงบทเดียวหรือจะสวดหลายๆบทให้ต่อเนื่องกันก็ได้ยิ่งดี แนะนำให้ทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ โดยสวดวนไปเรื่อยๆ หรือสวดครบ 108 จบก็ดี

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*