แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดแผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตตา

หลักพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนมีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก สัตว์เดรัจฉาน ตลอดจนเทพเทวา และเจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตมีความสุขเสมอกัน การแผ่เมตตาจึงเป็นทางปฏิบัติของพุทธศาสนาที่สามารถมองเห็นได้ว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางทำให้โลกเกิดความสุขได้ นอกจากนี้ผู้สวดแผ่เมตตาเป็นประจำก็จะมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้ เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ วันนี้เรามีบทสวดแผ่เมตตาทั้งแบบแผ่เมตตาให้ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายมาฝากเพื่อนๆให้นำไปสวดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในจิตใจกันค่ะ

บทสวดแผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดฯ

บทสวดแผ่เมตตาของสมเด็จหลวงปู่ทวด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท-ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท-ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท-ธัสสะ

นะโม โพธิ สัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิ สัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิ สัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

เประมัง ธัมมัง สังฆัง
ปุระมัง ธัมมัง สังฆัง
ปรมัง ธัมมัง สังฆัง
เสสัง ธัมมัง สังฆัง
กะริยานัง อัตโน โหนตุ (ท่อง 3 – 11 จบ)

สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ชอบเถิด

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันบ้างนะคะ การที่เรามีจิตใจที่ผ่องใส ไม่คิดเรื่องเศร้าหมอง ชีวิตก็จะมีความสุขกายสบายใจขึ้นได้มากเลยล่ะค่ะ

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*