แนะนำ

บทสวดแผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตตา

หลักพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนมีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก สัตว์เดรัจฉาน ตลอดจนเทพเทวา และเจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตมีความสุขเสมอกัน การแผ่เมตตาจึงเป็นทางปฏิบัติของพุทธศาสนาที่สามารถมองเห็นได้ว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางทำให้โลกเกิดความสุขได้ นอกจากนี้ผู้สวดแผ่เมตตาเป็นประจำก็จะมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้ เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ วันนี้เรามีบทสวดแผ่เมตตาทั้งแบบแผ่เมตตาให้ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายมาฝากเพื่อนๆให้นำไปสวดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในจิตใจกันค่ะ บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตัวเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌา ...
Read More »

บทสวดคาถาชินบัญชร

บทสวดคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร (อ่านว่า ชินะ- ชินนะบันชอน) เป็นบทสวดมนต์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี และยังเป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดมากที่สุด เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ การท่องบทสวดคาถาชินบัญชรให้เราเตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก และดอกมะลิร่วง (เด็ดก้านดอก) 1 กำ ธูปหอมอย่างดี 9 ดอก และเทียนจำนวน 9 เล่ม จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยบทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วจึงตั้งจิตระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี บทสวดคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งนะโม ๓ จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ บทนำ ...
Read More »

บทสวดมนต์ประจําวัน

บทสวดมนต์ประจําวัน

การสวดมนต์ประจําวันเป็นการฝึกจิตที่ดีเยี่ยมเลยนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะยังจำหรือแปลความหมายของบทสวดมนต์ไม่ค่อยเข้าใจก็ตาม แต่เราก็ได้เสริมดวงชะตา สร้างบุญบารมี และเป็นการปลูกฝังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในจิตใจอีกด้วยค่ะ วันนี้เรามีบทสวดมนต์ประจําวันมาฝากให้เพื่อนๆได้นำไปสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นกันเลยค่ะ เพื่อทำให้จิตใจของเราผ่องใสขึ้นด้วยนะคะ บทสวดมนต์ประจําวัน ก่อนสวดมนต์ : เราควรเตรียมน้ำสำหรับกรวดน้ำแผ่เมตตา 1 ชุด น้ำดื่มสำหรับไว้จิบแก้คอแห้งเวลาสวดมนต์ค่ะ และที่สำคัญควรทำจิตใจให้สงบ โดยการนั่งสมาธิก่อนประมาณ 3 – 5 นาทีค่ะ หลังจากนั้น จุดธูป 3 ดอก บูชาพระรัตนตรัย จุดธูป 7 ดอก บูชาพระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง พระแม่ธรณี ผีบ้าน ผีเรือน จุดธูป 16 ดอก กล่าวบูชาเทพยะดา เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกผู้ทุกพระองค์ คำบูชาพระ อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  ปูเชมิ อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  ปูเชมิ อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  ปูเชมิ คำบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ...
Read More »