แนะนำ
Home » Tag Archives: กรวดน้ำ

Tag Archives: กรวดน้ำ

บทสวดกรวดน้ำ

บทสวดกรวดน้ำ

กรวดน้ำเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยตั้งใจ พร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วนำไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้ค่ะ โดยประเพณีการกรวดน้ำนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระ ทรงหลั่งทักษิโณทก (กรวดน้ำ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ นับตั้งแต่นั้นมาเวลาทำบุญจึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล การกรวดน้ำนั้นมี 2 วิธี คือ กรวดน้ำเปียก ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย และ กรวดน้ำแห้ง ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้ เราควรกรวดน้ำในขณะที่พระอนุโมทนาหรือหลังทำบุญเสร็จโดยทันที แต่หากไม่สะดวกจะทำตอนหลังก็ได้ แต่ควรทำในขณะนั้นดีกว่า ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ถ้ามีเปรตญาติมารอรับส่วนบุญ ท่านก็ย่อมได้รับในทันที และการรอไปกรวดที่บ้านหรือกรวดภายหลัง บางครั้งก็อาจลืมไป ผู้ที่เขาตั้งใจรับก็อด ผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็อดไปด้วยค่ะ บทสวดกรวดน้ำแบบยาวพร้อมคำแปล อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา (ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ) อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา  (ปิยา มะมัง) (และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ) สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ ...
Read More »