แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวดชินบัญชร

Tag Archives: บทสวดชินบัญชร

บทสวดมนต์ชินบัญชร

บทสวดมนต์ชินบัญชร

บทสวดมนต์ชินบัญชรเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากลังกา ถูกค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ถูกดัดแปลงให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาบทสวดมนต์ชินบัญชรนี้เป็นประจำสม่ำเสมอนอกจากจะเกิดความสิริมงคลแก่ตนเองแล้ว ศัตรูยังไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม และยังช่วยขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆอีกด้วย ก่อนเริ่มสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานก่อนด้วยนะคะ บทสวดมนต์ชินบัญชร บทนำ (ตั้งจิตระลึกถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี) ปุตตะกาโมละเภปุตตัง     ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ       เทวานังปิยะตัง สุตตะวา อิติปิโส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโมพุทธายะ เริ่มบทสวดคาถาชินบัญชร ๑.  ชะยาสะนากะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง  เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา ๒.  ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฎฐะวีสะติ  นายะกา  สัพเพ ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา ๓.  สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน สังโฆ  ...
Read More »