แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวดพาหุงมหากา

Tag Archives: บทสวดพาหุงมหากา

บทสวดมนต์พาหุง

บทสวดมนต์พาหุง

บทสวดมนต์พาหุง หรือ บทสวดพาหุงมหากา หรือที่เรียกแบบทางการว่าบทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถาเป็นบทสวดมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล มีชัยชนะ และมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าได้สวดเป็นประจำทุกวันค่ะ โดยจะต้องเริ่มสวดจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ แล้วก็ตามด้วยบทสวดมนต์พาหุงไปจนจบค่ะ วันนี้เรามีบทสวดมนต์พาหุงแบบบาลีพร้อมคำแปลมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะ เริ่มจากบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ) พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา ...
Read More »

บทสวดพาหุงมหากา

บทสวดพาหุงมหากา

บทสวดพาหุงมหากา หรือที่เรียกแบบเป็นทางการว่าพระพุทธชัยมงคลคาถา หรือในภาษาบาลีเรียกว่า พาหุงมหาการุณิโก บทสวดพาหุงมหากานี้มีความยาวทั้งหมด 8 บท เป็นบทสวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ มิใช่ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ ปัจจุบันมักใช้สวดต่อจากคาถาทำวัตรเช้าหรือเย็น ให้เริ่มสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วก็พรพาหุงอันเริ่มด้วย พาหุงสะหัส จนไปถึง ทุคคาหะทิฏฐิ แล้วเรื่อยไปจนถึงมหาการุณิโกนาโถหิตายะ และจบลงด้วย “ภะวะตุสัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธรรมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต”ค่ะ ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี อ้างว่าฝันถึงสมเด็จพระวันรัต วัดป่าแก้ว แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระวันรัตบอกกล่าวว่า รูปเป็นผู้แต่งคาถาพาหุงนี้ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอง ให้พระองค์ไว้สวดเป็นประจำในพระบรมมหาราชวังและระหว่างออกศึกสงคราม จึงมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแห่งพม่า และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากกรุงหงสาวดีได้สำเร็จนั่นเองค่ะ วันนี้เรามีบทสวดพาหุงมหาการุณิโกพร้อมคำแปลมาฝากให้เพื่อนๆได้นำไปสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวกันค่ะ บทชัยมงคลคาถา (บทสวดพาหุงมหากา) ตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ดังนี้ค่ะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ตั้งนะโม 3 จบ) ...
Read More »