แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวดพาหุง

Tag Archives: บทสวดพาหุง

บทสวดพาหุงมหากา

บทสวดพาหุงมหากา

บทสวดพาหุงมหากา หรือที่เรียกแบบเป็นทางการว่าพระพุทธชัยมงคลคาถา หรือในภาษาบาลีเรียกว่า พาหุงมหาการุณิโก บทสวดพาหุงมหากานี้มีความยาวทั้งหมด 8 บท เป็นบทสวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ มิใช่ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ ปัจจุบันมักใช้สวดต่อจากคาถาทำวัตรเช้าหรือเย็น ให้เริ่มสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วก็พรพาหุงอันเริ่มด้วย พาหุงสะหัส จนไปถึง ทุคคาหะทิฏฐิ แล้วเรื่อยไปจนถึงมหาการุณิโกนาโถหิตายะ และจบลงด้วย “ภะวะตุสัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธรรมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต”ค่ะ ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี อ้างว่าฝันถึงสมเด็จพระวันรัต วัดป่าแก้ว แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระวันรัตบอกกล่าวว่า รูปเป็นผู้แต่งคาถาพาหุงนี้ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอง ให้พระองค์ไว้สวดเป็นประจำในพระบรมมหาราชวังและระหว่างออกศึกสงคราม จึงมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแห่งพม่า และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากกรุงหงสาวดีได้สำเร็จนั่นเองค่ะ วันนี้เรามีบทสวดพาหุงมหาการุณิโกพร้อมคำแปลมาฝากให้เพื่อนๆได้นำไปสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวกันค่ะ บทชัยมงคลคาถา (บทสวดพาหุงมหากา) ตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ดังนี้ค่ะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ตั้งนะโม 3 จบ) ...
Read More »