แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวดมนต์ก่อนนอน

Tag Archives: บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยฝึกจิต สร้างสมาธิ และช่วยให้มีจิตใจที่ผ่องใสก่อนนอน นอกจากบทสวดแต่ละบทจะสอดแทรกแง่คิดดีๆในการดำรงชีวิตแล้ว ยังช่วยในเรื่องของสมาธิ ปัญญา และการพิจารณาเรื่องต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากยิ่งขึ้น สำหรับเพื่อนๆคนใดที่กำลังหาบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง วันนี้เรามีมาฝากกันค่ะ บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมะสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง) บทสวดอาราธนาศีล 5 มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ ตะติยัมปิ  ...
Read More »