แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวดอิติปิโสเท่าอายุ

Tag Archives: บทสวดอิติปิโสเท่าอายุ

บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยบทสวดอิติปิโสนั้นมีความเชื่อว่าถ้าเราสวดอิติปิโสเท่าอายุ หรือ สวดอิติปิโสเท่าอายุ (+1) จะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ทำให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ มีเทวดาปกปักรักษา เป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รัก นอกจากนี้การสวดอิติปิโสเท่าอายุก็เปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนั่นเอง สำหรับการสวดบทสวดอิติปิโสเท่าอายุ เราต้องตั้งนะโม 3 จบก่อนจะเริ่มทำสวดอิติปิโสเท่าอายุ โดยให้เราสวดเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 20 ปี เมื่อสวดครบ 20 จบ แล้วให้บวกอีก 1 เป็น 21 จบค่ะ บทสวดอิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ) เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว (คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น) เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า ...
Read More »