แนะนำ
Home » Tag Archives: บูชาพระพิฆเนศ

Tag Archives: บูชาพระพิฆเนศ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศแบบดั้งเดิมโบราณมีเป็น 100 กว่าบท และแบบสมัยใหม่ที่มีการดัดแปลงให้เหมาะสมอีกหลายพันบทตามแต่ละประเทศ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป บทสวดบูชาพระพิฆเนศนั้นไม่สำคัญว่าจะสวดบทไหน หรือสวดกี่เที่ยว (สวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบก็ตามสะดวก) เพราะทุกบทสวดต่างมีความหมายที่เป็นการยกย่องพระพิฆเนศและเป็นการสื่อให้องค์พระพิฆเนศได้รับรู้ถึงความศรัทธาของเราที่มีต่อองค์ท่านนั่นเองค่ะ บทสวดพระพิฆเนศ (คาถาบูชาพระพิฆเนศ) โอม  ศรีคะเณศายะ นะ มะ ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  เทวา มาตา  ชากี  ปะระวะตี ปิตา มหาเทวะ ละฑุวัน กาโกคะ  ละเค สันตะ กะเร เสวา เอกทันตะ ทะยา  วันดะ  จาระ  ภุชา  ธารี มาเถ  สินทูระ  เสเห มุเส กี อะสะ วารี อันธะนะโก อางขะ เทตะโก กายา พามณะ นะโก กุตรระ  เทตะ โกทินะ ...
Read More »