แนะนำ
Home » Tag Archives: เจ้าแม่กวนอิม

Tag Archives: เจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) พระโพธิสัตว์ผู้มีพระเมตตา ผู้ทรงเอื้ออารีแก่มวลมนุษย์ที่กราบไหว้บูชาให้ประสบผลสำเร็จตามสิ่งที่หวัง มีเรื่องเล่ากันมานานว่าเจ้าแม่กวนอิมสามารถช่วยปัดเป่าความทุกข์ภัยพยันตรายให้ผู้ที่เดือดร้อน แล้วผู้ที่ขอให้ท่านช่วยเหลือถวายตัวเองโดยตั้งสัตย์และจิตอธิษฐานว่าจะไม่รับประทานเนื้อวัวตลอดชีวิตก็จะประสบผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ เพราะการไม่กินเนื้อสัตว์นั้นช่วยให้กรรมบางอย่างระงับไปเพราะไม่มีการฆ่าสัตว์นั้นอีกนั่นเองค่ะ การเริ่มบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่บ้านครั้งแรกนั้นให้เราไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพูหรือสีขาวจำนวน 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ส้ม สาลี่ อย่างละ 4 ผล เพิ่มผลไม้อะไรอีกก็ได้ (ยกเว้นมะม่วง มังคุด พุทรา) ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์ น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ (ถ้ามี) และเวลาสวดมนต์ควรถวายประคำด้วย 1 เส้น ส่วนวันธรรมดาก็ถวายน้ำชาและผลไม้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ และการวางเจ้าแม่กวนอิมสามารถวางตรงไหนไว้ที่เป็นหิ้งพระก็ได้ แต่ต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป สูงกว่าพระสงฆ์ ใกล้มหาเทพได้ และควรหันท่านขึ้นกับดวงชะตาราศีเกิดของผู้บูชาค่ะ เมื่อจะเริ่มบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมให้เราตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วจึงสวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม 3 จบ และแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิมค่ะ และถ้าเราคิดจะตั้งบูชาเจ้าแม่กวนอิมแล้วต้องงดทานเนื้อวัวและห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่านโดยเด็ดขาดค่ะ บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม บทสรรเสริญพระคุณ นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ 1 ...
Read More »